Thi đua yêu nước 13-11-2022

Cập nhật 13/11/2022, 18:11:31

Chương trình Thi đua yêu nước hôm nay có những nội dung:
– Ngành Giáo dục Gia Lai thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và học tập”
– Lan tỏa những điển hình nông dân ngày mới


Lượt xem: 29

Trả lời