Thi đua yêu nước 11-12-2022

Cập nhật 11/12/2022, 19:12:11

Chương trình Thi đua yêu nước hôm nay gồm những nội dung:
– Cựu chiến binh Gia Lai với các phong trào thi đua yêu nước
– Nay Nan – Bóng cả buôn Biah A

 


Lượt xem: 65

Trả lời