Thanh niên 8-01-2023

Cập nhật 06/1/2023, 14:01:39

Chương trình Thanh niên hôm nay gồm những nội dung:
– Tháo gỡ những khó khăn về cơ chế chính sách cho thanh niên
– Hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế
– Mùa Đông ấm đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa

 

 

 


Lượt xem: 50

Trả lời