Thanh niên 6-8-2023

Cập nhật 06/8/2023, 13:08:49

Chương trình Thanh niên hôm nay gồm những nội dung:
– Mùa hè Xanh – Mùa hè ý nghĩa của tuổi trẻ
– Tuổi trẻ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh với nhiều hoạt động hướng về cơ sở
– Tăng cường rèn luyện kỹ năng sống cho thanh thiếu niên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 14

Trả lời