Thanh niên 5-2-2023

Cập nhật 05/2/2023, 10:02:39

Chương trình Thanh niên hôm nay gồm những nội dung:
– Liên kết đào tạo, tăng cơ hội nghề nghiệp cho thanh niên địa phương
– Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp cho thanh niên Gia Lai

 

 

 

 


Lượt xem: 40

Trả lời