Thanh niên 23-7-2023

Cập nhật 23/7/2023, 15:07:55

Chương trình Thanh niên hôm nay gồm những nội dung:
– Tuổi trẻ Tiểu đoàn 29 chung xây dựng nông thôn
– Phong trào phát triển kinh tế của thanh niên Ia Lâu
– Tăng cường tuyên truyền về ATGT trong thanh thiếu niên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 21

Trả lời