Thanh niên 23-4-2023

Cập nhật 23/4/2023, 15:04:46

Chương trình Thanh niên hôm nay gồm những nội dung:
– Lan tỏa văn hóa đọc từ cuộc thi thiết kể bìa sách với chủ đề “Không chỉ là bìa sách”
– Xã đoàn Ia Lâu với mô hình thư viện số
– Nguyễn Thị Khánh Ly – Cô gái Vàng của Karate phố

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 51

Trả lời