Thanh niên 21-5-2023

Cập nhật 21/5/2023, 18:05:08

Chương trình Thanh niên hôm nay gồm những nội dung:
– Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong học sinh
– Phiên tòa giả định – Cách làm sáng tạo trong tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên thanh niên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 39

Trả lời