Thanh niên 20-8-2023

Cập nhật 20/8/2023, 15:08:57

Chương trình Thanh niên hôm nay gồm những nội dung:
– Đẩy mạnh truyền thống yêu nước của thế hệ trẻ
– Sôi nổi nghiên cứu nghiên cứu khoa học của Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
– Thành đoàn Pleiku đa dạng hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 24

Trả lời