Thanh niên 19-3-2023

Cập nhật 19/3/2023, 14:03:50

Chương trình Thanh niên hôm nay gồm những nội dung:
– Ghi nhận từ Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi huyện Chư Păh năm 2023
– Phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong xây dựng nông thôn mới

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 61

Trả lời