Thanh niên 18-6-2023

Cập nhật 18/6/2023, 14:06:52

Chương trình Thanh niên hôm nay gồm những nội dung:
– Tuổi trẻ Gia Lai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh
– Thanh niên Ia Hrú với các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 32

Trả lời