Thanh niên 17-9-2023

Cập nhật 17/9/2023, 19:09:50

Chương trình Thanh niên hôm nay gồm những nội dung:
– Những tuyến đường thanh niên “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”
– Lan tỏa tình yêu Pleiku từ cuộc thi Pleiku xưa và nay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 36

Trả lời