Sức khỏe cộng đồng 6-7-2023

Cập nhật 07/7/2023, 09:07:55

Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay gồm những nội dung:
– Không chủ quan với bệnh chân tay miệng
– Thalassmia – Căn bệnh khó chữa nhưng dễ phòng

 

 

 

 

 


Lượt xem: 9

Trả lời