Sức khỏe cộng đồng 4-5-2023

Cập nhật 04/5/2023, 15:05:40

Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay gồm những nội dung:
– Phòng chống Covid -19 tiếp tục thực hiện tốt 2K + Vắc xin
– Tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dại

 

 

 


Lượt xem: 17

Trả lời