Sức khỏe cộng đồng 03-8-2023

Cập nhật 03/8/2023, 15:08:23

Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay gồm những nội dung:
– Krông Pa tăng cường các biện pháp phòng chống sốt huyết
– Gia tăng các bệnh nhân bị rắn cắn vào mùa hè

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 18

Trả lời