Sức khỏe cộng đồng 02-2-2023

Cập nhật 02/2/2023, 13:02:11

Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay gồm những nội dung:
– Khan hiếm máu phục vụ cấp cứu và điều trị sau Tết
– Cần quan tâm hoạt động quản lý bệnh không lây nhiễm


Lượt xem: 43

Trả lời