Sức khỏe cộng đồng 01-9-2022

Cập nhật 01/9/2022, 10:09:16

Nội dung chương trình:
– Kiểm soát không để dịch Covid19 bùng phát trở lại
– Phân tuyến giảm quá tải điều trị Sốt xuất huyết


Lượt xem: 31

Trả lời