Sức khỏe cộng đồng 01-6-2023

Cập nhật 01/6/2023, 20:06:13

Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay gồm những nội dung:
– Nhiều hệ lụy khi giới trẻ dễ dàng tiếp cận thuốc lá
– Gia tăng tai nạn thương tích ở trẻ em

 

 

 

 


Lượt xem: 11

Trả lời