Quốc phòng toàn dân 8-7-2023

Cập nhật 08/7/2023, 14:07:29

Chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– UBND tỉnh Gia Lai sơ kết công tác phòng, quân sự địa phương 6 tháng năm 2023
– Vượt qua chính mình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 75

Trả lời