Quốc phòng toàn dân 8-4-2023

Cập nhật 08/4/2023, 13:04:00

Chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Khai mạc Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3
– Hướng dẫn diễn tập chiến đấu xã, phường trong khu vực phòng thủ
– Bàn giao bò giống cho hộ nghèo
– Huyện Đak Đoa sôi nổi huấn luyện dân quân năm thứ nhất

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 73

Trả lời