Quốc phòng toàn dân 8-10-2022

Cập nhật 08/10/2022, 09:10:30

Chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung chính sau:
– Xã Ayun Hạ chú trọng công tác phát triển đảng viên.
– Tặng dê giống giúp người dân thoát nghèo


Lượt xem: 169

Trả lời