Quốc phòng toàn dân 5-11-2022

Cập nhật 05/11/2022, 17:11:21

Chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Xuất quân tìm kiếm hài cốt Liệt sỹ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2022-2023
– Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội thi kể chuyện chiến đấu lần thứ II năm 2022
– Vững vàng thế trận Quốc phòng toàn dân – Nhìn từ thực hành đến diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022

 

 


Lượt xem: 43

Trả lời