Quốc phòng toàn dân 4-3-2023

Cập nhật 04/3/2023, 13:03:28

Chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023
– Hưởng ứng Ngày Chạy thể thao CISM
– Hiệu quả từ mô hình “Tổ 3 người” trong quản lý chiến sỹ mới

 

 

 

 

 


Lượt xem: 119

Trả lời