Quốc phòng toàn dân 4-2-2023

Cập nhật 04/2/2023, 13:02:08

Chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Thanh niên theo đạo sẵn sàng cho ngày Hội tòng quân năm 2023
– Chuyện những người bảo vệ phiên dậu ngày Xuân

 

 

 


Lượt xem: 55

Trả lời