Quốc phòng toàn dân 3-6-2023

Cập nhật 03/6/2023, 15:06:25

Chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai: Truy điệu và an táng 22 hài cốt liệt
– Giai điệu thắm tình đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 43

Trả lời