Quốc phòng toàn dân 22-10-2022

Cập nhật 22/10/2022, 17:10:20

Chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung chính sau:
– Chương trình trồng cây xanh vì một Việt Nam xanh.
– Hội thi cán bộ huấn luyện 5 môn kỹ thuật chiến đấu bộ binh năm 2022


Lượt xem: 177

1 thought on “Quốc phòng toàn dân 22-10-2022”

Trả lời