Quốc phòng toàn dân 20-5-2023

Cập nhật 20/5/2023, 14:05:00

Chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Huyện Ia Pa: Chủ động phương “4 tại chỗ” trước mùa mưa
– Trung đội Dân quân cơ động huyện Mang Yang: “Huấn luyện giỏi -Kỹ luât nghiêm” – Săn sàng chiến cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 26

Trả lời