Quốc phòng toàn dân 19-8-2023

Cập nhật 19/8/2023, 15:08:52

Chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Tiểu đoàn Bộ binh 50 – Sáu mươi năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
– Bế mạc Hội thi Xây dựng và quản lý nhà làm việc CHQS xã, phường năm 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 40

Trả lời