Quốc phòng toàn dân 18-3-2023

Cập nhật 18/3/2023, 13:03:08

Chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai phân công nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023
– Ghi nhận Hội thao Giáo dục quốc phòng – an ninh Trường THPT Lê Hoàn huyện Đức Cơ
– Hiệu quả từ chương trình “Mỗi người làm một việc tốt, mỗi ngày làm một việc tốt”

 

 

 

 

 


Lượt xem: 362

Trả lời