Quốc phòng toàn dân 18-2-2023

Cập nhật 18/2/2023, 13:02:33

Chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Tổng kết công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2022
– Hợp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2023
– Tập huấn cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã năm 2023
– Gia Lai: Hoàn thành chỉ tiêu giao, nhận quân năm 2023

 

 

 

 


Lượt xem: 65

Trả lời