Quốc phòng toàn dân 17-9-2022

Cập nhật 17/9/2022, 19:09:28

Chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung chính sau:
– Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 (khóa 102)
– Hội thi cán bộ Phó Chỉ huy cấp Trung đoàn năm 2022
– Đại hội Chi bộ Ban Tuyên huấn nhiệm kỳ 2022- 2025.


Lượt xem: 91

Trả lời