Quốc phòng toàn dân 02-9-2023

Cập nhật 02/9/2023, 17:09:04

Chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Tổng kết 10 năm hoạt động của Đội Công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở
– Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai – Tích cực Cải cách hành chính và chuyển đổi số
– Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huyện Chư Prông thực hiện tốt công tác dân vận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 88

Trả lời