Quốc phòng toàn dân 01-4-2023

Cập nhật 31/3/2023, 23:03:53

Chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai bế mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức AN-QP cho đối tượng 3
– Hành trình biên cương Tổ quốc
– Ghi nhận tại Hội thi Bí thư chi bộ quân sự xã, thị trấn giỏi năm 2023
– Huyện Đak Đoa sôi nổi huấn luyện dân quân năm thứ nhất

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 104

Trả lời