Phụ nữ 27-9-2022

Cập nhật 27/9/2022, 21:09:42

Chương trình Phụ nữ hôm nay gồm những nội dung chính sau:
– Sức lan tỏa từ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.
– Hội LHPN huyện Chư Pưh nhân rộng các mô hình: “Phụ nữ tiết kiệm, tham gia BHYT vì sức khỏe gia đình”.
– Hiệu quả mô hình mẹ đỡ đầu ở Krông Pa


Lượt xem: 25

Trả lời