Phòng chống tham nhũng lãng phí 9-11-2022

Cập nhật 09/11/2022, 22:11:32

Chương trình Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay gồm những nội dung:
– Quyết tâm thực hiện mục tiêu, kế hoạch về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
– Kịp thời chuyển, sử dụng cơ sở vật chất ở Trường Cao đẳng nghề (cũ)


Lượt xem: 28

Trả lời