Phòng chống tham nhũng lãng phí 8-2-2023

Cập nhật 08/2/2023, 13:02:52

Chương trình Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay gồm những nội dung:
– “Cẩm nang” trong phòng, chống tham những, tiêu cực
– Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa công vụ có ý nghĩa quan trọng trong phòng, chống tham những, tiêu cực

 

 

 


Lượt xem: 50

Trả lời