Phòng chống tham nhũng lãng phí 14-9-2022

Cập nhật 14/9/2022, 16:09:00

Trong Chuyên mục Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay gồm những nội dung chính sau:
– Gia Lai: Bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ viên chức năm 2022
– Trao đổi giữa phóng viên Đài PT-TH Gia Lai với ông Nguyễn Quý Thọ – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai


Lượt xem: 55

Trả lời