Phòng chống tham nhũng lãng phí 12-4-2023

Cập nhật 12/4/2023, 22:04:02

Chương trình Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay gồm những nội dung:
– Huyện Phú Thiện xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
– Thị xã Ayun Pa: Nhiều công trình cần đưa vào sử dụng, tránh lãng phí

 

 

 

 

 


Lượt xem: 55

Trả lời