Phòng chống tham nhũng lãng phí 11-01-2023

Cập nhật 11/1/2023, 10:01:31

Chương trình Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay gồm những nội dung:
– Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa công vụ có ý nghĩa quan trọng trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực
– Lãng phí ở một điểm trường
– Những nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống tham những, tiêu cực trong thời gian tới

 

 


Lượt xem: 44

Trả lời