Phòng chống tham nhũng lãng phí 10-5-2023

Cập nhật 10/5/2023, 10:05:16

Chương trình Phòng chống tham nhũng lãng phí hôm nay gồm những nội dung:
– Huyện Phú Thiện xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay
– Thị xã Ayun Pa, nhiều công trình cần sớm đưa vào sử dụng để tránh lãng phí

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 25

Trả lời