Nông dân ngày nay 20-10-2022

Cập nhật 20/10/2022, 07:10:47

Chương trình Nông dân ngày nay hôm nay gồm những nội dung sau:
– Nông dân Đak Đoa sản xuất kinh doanh giỏi
– Thành công với mô hình dưa lưới VietGap
– Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Nông dân Việt Nam


Lượt xem: 31

Trả lời