Nông dân ngày nay 15-12-2022

Cập nhật 15/12/2022, 21:12:31

Chương trình Nông dân ngày nay hôm nay gồm những nội dung:
– Truyền thông pháp luật về an toàn giao thông
– Thành công từ chuyển đổi cây trồng trên vùng đất cũ
– Nông dân Mang Yang với các Chương trình Mục tiêu Quốc gia

 


Lượt xem: 56

Trả lời