Hộp thư truyền hình 13-10-2019

Cập nhật 13/10/2019, 08:10:39

Lượt xem: 229

2 thoughts on “Hộp thư truyền hình 13-10-2019”

  1. Chúng tôi là giáo viên dạy tiểu học. Làng chúng tôi sáp nhập vào làng bên dưới. Làng bên dưới là làng đặc biệt khó khăn nên chúng tôi có được hưởng chế độ lang khó khăn không. Tôi xin chân thành cảm ơn.

    1. HTTH cảm ơn bà đã gởi câu hỏi về cho chúng tôi!
      Đề nghị bà (Phạm Thị Thảo) cung cấp thông tin cụ thể (làng, xã, huyện…) để chúng tôi tìm hiểu và trả lời chính xác hơn.

Trả lời