Dân tộc và phát triển 26-10-2022

Cập nhật 26/10/2022, 14:10:46

Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay gồm những nội dung:
– Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia
– Phát huy vai trò là cầu nối ý Đảng, lòng Dân
– Ia Pa bảo tổn lễ Pơ Jrao của người Jrai


Lượt xem: 20

Trả lời