Dân tộc và phát triển 22-2-2023

Cập nhật 22/2/2023, 16:02:44

Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay gồm những nội dung:
– Một số kết quả đạt được sau 1 năm triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ
– Niềm vui từ những ngôi nhà sàn mới
– Lớp học xóa mù chữ cho bà con dân tộc thiểu số

 

 

 


Lượt xem: 47

Trả lời