Dân tộc phát triển 9-11-2022

Cập nhật 09/11/2022, 11:11:13

Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân ta có lòng yêu nước nồng nàn – Đó là một truyền thống quý báu từ xưa đến nay. Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, kết thành làn sống mạnh mẽ, to lớn, lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, đánh tan mọi kẻ thù.” Trong suốt chiều dài lịch sử chặng đường đấu tranh bảo vệ, xây dựng Tổ quốc đã bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, tình đoàn kết bền chặt của cộng đồng các dân tộc trên mọi miền đất nước Việt Nam, trong đó có đồng bào ở Gia Lai. Do đó việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc không chỉ là bài học lớn đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến mà vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Phóng sự “Đoàn kết làm nên sức mạnh chiến thắng” trong Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ là góc nhìn từ quá khứ đến hiện tại, cổ vũ động viên tinh thần của toàn dân hướng đến kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2022).


Lượt xem: 21

Trả lời