Dân tộc phát triển 8-2-2023

Cập nhật 09/2/2023, 07:02:20

Tạp chí Dân tộc và Phát triển hôm nay gồm những nội dung:
– Chương trình Mục tiêu Quốc gia Dân tộc thiểu số nhiệm vụ lớn, quyết tâm cao.
– Một số kết quả nổi bật trong thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

 

 


Lượt xem: 44

Trả lời