Biên phòng toàn dân 27-9-2022

Cập nhật 27/9/2022, 12:09:24

Chương trình Biên phòng toàn dân hôm nay gồm những nội dung:
– Đối ngoại Nhân dân, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển
– Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam
– Chủ động tăng gia sản xuất, đảm bảo đời sống cho bộ đội


Lượt xem: 43

Trả lời