Biên phòng toàn dân 25-02-2019

Cập nhật 25/2/2019, 15:02:15

Lượt xem: 160

1 thought on “Biên phòng toàn dân 25-02-2019”

  1. Chào bạn! Bạn có thể tải video từ Website của Đài.
    Cách tải: Cho video chạy, phía trên có ký hiệu TẢI XUỐNG (màu xanh), bạn kích con chuột vào để tải và lưu vào máy.
    Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi THGL!

Trả lời