Bảo hiểm xã hội 9-5-2023

Cập nhật 09/5/2023, 13:05:42

Chương trình Bảo hiểm xã hội gồm những nội dung:
– Bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT
– Huyện Chư Pưh tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT
– BHXH tự nguyện giúp người lao động tự do chủ động tài chính khi về già

 

 

 

 


Lượt xem: 20

Trả lời